tel.: +31-(0)6-20024740      info@pyroevents.nl

Voor het afsteken van bepaalde soorten en hoeveelheden vuurwerk en of specialfx zowel binnen als buiten moet u eerst toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk wilt afsteken. Het afsteken mag alleen uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf. De benodigde ontbrandingstoestemming kan alleen een gespecialiseerde bedrijf aangevraagd te worden. Voor de diverse soorten vuurwerk gelden verschillende veiligheid's afstanden. Ook de termijn waarin de vergunning dient aangevraagd te zijn verschillen per soort vuurwerk.

Hieronder vind u een opsomming van deze termijnen en afstanden per soort.

Grootvuurwerk - Pyromusicals:

Door het grotere kaliber en de onbeperkte hoeveelheid vuurwerk zijn de mogelijkheden nagenoeg grenzeloos. U dient wel rekening te houden met een vergunning procedure van 14 weken, een afsteek terrein  met rondom minimaal 120 meter vrije ruimte ( hoe groter het kaliber hoe groter de afstand 4 inch is al 200 meter ), zijn minimale vereisten om een dergelijk spektakel veilig af te steken en de vergunning te verkrijgen. Een dergelijke show van ca. 15 minuten bestaand uit met zorg geselecteerde professionele groot vuurwerk artikelen zoals flower-beds, mortier bommen, fonteinen, draai zonnen, mijnen, vuurwerk teksten en zelfs water bommen behoren tot de mogelijkheden.


Indoor of Close Proximity Vuurwerk :

Voor Indoor vuurwerk shows waar zogeheten PSE effecten worden gebruikt kan worden volstaan met een melding zolang de hoeveelheid PSE niet meer bedraagt dan 10 kg. Deze melding dient minimaal 3 weken voor aanvang van het evenement te geschieden. De veiligheid's afstanden variëren afhankelijk van het effect. De kleinste veiligheid's afstand voor PSE is 1,5 meter.  Uiteraard kan er ook meer als 20 kg. worden  ingezet mar dan dient er een ontbranding's toestemming te worden aangevraagd 14 weken voor aanvang van het evenement.


Meldings Vuurwerk of Semi Proffesionel  Vuurwerk:

Voor een vuurwerk show met een relatief beperkte hoeveelheid vuurwerk (200 kg) geldt een vergunning procedure van   2 weken en kan worden volstaan met een melding. Vereist is een afsteek terrein met rondom minimaal 40 meter vrije ruimte. Een dergelijke show bestaat uit een ca. 10 minuten durend spektakel met een veelzijdigheid aan effecten en kleuren. Bengaals vuur, multi-shots, Romeinse kaarsen en fonteinen bereiken een maximale hoogte van 40 meter.

Design by D.S.

All pages © Pyroevents Fireworks & SFX