update : 1 sept. 2012   tel.: +31-(0)6-20024740      info@pyroevents.nl

Voorschriften ten behoeve van een Kleinvuurwerk.
( Aanvraag termijn 14 dagen )

Design by D.S.

All pages © Pyroevents

 

Het gebruik van vuurwerk is in Nederland aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en vastgelegd in een nieuw vuurwerk besluit (maart 2002). Op hoofdlijnen houdt dit voor de organisatie van evenementen het volgende in. 
Voor het afsteken van elk vuurwerk is een ontbrandingstoestemming of er is een melding nodig. Een grote wijziging in de wetgeving is dat een aanvraag voor een dergelijke toestemming (vergunning) tegenwoordig bij de betreffende provincie aangevraagd dient te worden. Voorheen lag het bevoegd gezag hiertoe bij de gemeenten.
Alleen gecertificeerde vuurwerkbedrijven kunnen een melding of ontbrandingstoestemming indienen. Locatie verschaffers of organisatoren kunnen dit niet meer rechtstreeks doen. Bij buitenlandse artiesten die in Nederland een optreden verzorgen met vuurwerk dient daarnaast altijd een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld te worden.
Wij hebben het vergunningstelsel in  3 categorieën gesplitst. Klik op een van de
onderstaande toepassingen  voor nadere uitleg.