Veiligheidsinfo rondom droogijs.

Cryogene gassen zijn extreem koud; ook droogijs (koolzuurgas in vaste vorm), met een product temperatuur van maar liefst –78,9 ºC. Het vrijkomende koolzuurgas verdringt in afgesloten ruimte de aanwezige zuurstof. Ruimte bewaking beperkt hier de gevaren. Voor het gebruik van droogijs gelden een aantal algemene voorzorgen om de risico’s voor huid, ogen en ademhaling te beperken. Waarschuw bij een ongeval met droogijs altijd onmiddellijk de dichtstbijzijnde arts. Contact met bijvoorbeeld de huid kan leiden tot blaren of zelfs brandwonden.

 Draag bij het gebruik van droogijs een gelaat scherm of tenminste een veiligheidsbril met oog kapjes.

Draag de speciaal geïsoleerde handschoenen voor het hanteren van droogijs. Normale werk handschoenen zijn ontoereikend.Bij het over vullen van droogijs van een grote in een kleine verpakking kan droogijs wegspringen. Doe dit daarom langzaam en voorzichtig!

Als u droogijs opslaat, ventileer dan goed. Het vrijkomende koolzuurgas, dat zich vlak boven de vloer verspreidt, is verstikkend. Het verdringt hierbij de zuurstof.


Houd droogijs tijdens transport gescheiden van de chauffeur. Dus nooit in de cabine of in het passagiers gedeelte van de auto.


Design by D.S.

All pages © Pyro Design & Events